Hiển thị tất cả 4 kết quả

Mũi đục bê tông

Mũi đục bê tông

Liên hệ để báo giá
Chuôi lục giác
Chuôi SDS Plus
Đục dẹt 14 mm
Đục dẹt 17 mm
Đục nhọn 14 mm
Đục nhọn 17 mm
Clear
Liên hệ để báo giá
6mm
8mm
10mm
12mm
14mm
16mm
18mm
20mm
22mm
25mm
110mm
160mm
210mm
260mm
310mm
350mm
Clear
Liên hệ để báo giá
1mm
1.5mm
2mm
2.5mm
3mm
3.2mm
3.5mm
4mm
4.2mm
4.5mm
5mm
5.5mm
6mm
6.5mm
Clear
Liên hệ để báo giá
7mm
7.5mm
8mm
8.5mm
9mm
10mm
12mm
14mm
16mm
Clear