Hiển thị tất cả 5 kết quả

Mũi phay (dao) điêu khắc

Dao khắc đầu tròn mũi vát

80.000 122.000 
60 (0.5)
80 (0.5)
80 (1.0)
100 (0.5)
100 (1.0)
Clear

Mũi phay (dao) điêu khắc

Dao khắc mũi phẳng

46.000 117.000 
3.175
4
6
0.1
0.2
0.3
0.4
Clear

Mũi phay (dao) điêu khắc

Dao khắc thân dài

91.000 
0.3
0.4
Clear

Mũi phay (dao) điêu khắc

Mũi phay 2 me thẳng

25.000 190.000 
3.175
4
5
6
8
Clear

Mũi phay (dao) điêu khắc

Mũi phay 2 me xoắn đầu tròn

46.000 51.000 
2.5
3.175
Clear