Hiển thị tất cả 5 kết quả

Mũi phay (dao) điêu khắc

Dao khắc đầu tròn mũi vát

Liên hệ để báo giá
60 (0.5)
80 (0.5)
80 (1.0)
100 (0.5)
100 (1.0)
Clear

Mũi phay (dao) điêu khắc

Dao khắc mũi phẳng

Liên hệ để báo giá
3.175
4
6
0.1
0.2
0.3
0.4
Clear

Mũi phay (dao) điêu khắc

Dao khắc thân dài

Liên hệ để báo giá
0.3
0.4
Clear

Mũi phay (dao) điêu khắc

Mũi phay 2 me thẳng

Liên hệ để báo giá
3.175
4
5
6
8
Clear

Mũi phay (dao) điêu khắc

Mũi phay 2 me xoắn đầu tròn

Liên hệ để báo giá
2.5
3.175
Clear