Hiển thị tất cả 5 kết quả

MŨI PHAY CNC

Mũi phay 2 me Downcut

56.000 91.000 
3.175
4
Clear

Mũi phay (dao) điêu khắc

Mũi phay 2 me thẳng

25.000 190.000 
3.175
4
5
6
8
Clear
112.000 179.000 
4
5
6
Clear
199.000 388.000 
4
6
Clear

MŨI PHAY CNC

Mũi phay 2 me xoắn

23.000 91.000 
3.175
4
6
20
25
25-A
Clear