Lưu trữ hàng tháng: Tháng Tư 2024

Mũi khoan thế nào là tốt? Vật liệu tạo nên mũi khoan quyết định giá thành sản phẩm

Vật liệu làm mũi khoan thường là thép gió, các bit , TCT và có nhiều loại khác nhau. A. NHÓM THÉP GIÓ MÔ LÍP ĐEN CÔNG NGHIỆP M2 Mũi khoan thường làm từ thép gió, viết tắt là HSS từ chữ High speed steel. Đây là loại mũi khoan chịu được tốc độ quay […]