Monthly Archives: Tháng Mười Một 2019

Nhiều điểm mới trong đào tạo giấy phép lái xe

Học viên thi giấy phép lái xe sẽ phải học môn đạo đức, văn hóa giao thông và phòng chống tác hại của rượu bia trong hai giờ. Sát hạch giấy phép lái xe tại Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội. Ảnh: Anh Duy Thông tư quy định về đào tạo cấp giấy phép lái xe […]