Lưỡi cưa gỗ tự nhiên đường kính 450mm

2.600.000 2.810.000 

Khi cưa ngang thớ, lực cản lớn hơn rất nhiều so với cưa dọc. Để khắc phục điều đó kết cấu răng cưa cũng được thay đổi: nhiều răng hơn, góc cắt nhỏ hơn, hình dạng và cách sắp xếp răng cũng khác so với cưa rong.

Với phòng thí nghiệm hiện đại và kinh nghiệm lâu năm, các chuyên gia của FasTart đã thiết kế những lưỡi cưa phù hợp nhất cho từng loại công việc, từng loại vật liệu.

Gỗ tự nhiên có thể được cưa dọc thớ, ngang thớ, chéo thớ. Trong trường hợp cưa dọc thớ khi xẻ gỗ, ta sử dụng lưỡi cưa chuyên dùng, gọi là Lưỡi Cưa Rong. Ở đây, chúng ta đề cập đến lưỡi cưa gỗ tự nhiên, khi cưa ngang thớ(crosscut).

Khi cưa ngang thớ, lực cản lớn hơn rất nhiều so với cưa dọc. Để khắc phục điều đó kết cấu răng cưa cũng được thay đổi: nhiều răng hơn, góc cắt nhỏ hơn, hình dạng và cách sắp xếp răng cũng khác so với cưa rong.

Với phòng thí nghiệm hiện đại và kinh nghiệm lâu năm, các chuyên gia của FasTart đã thiết kế những lưỡi cưa phù hợp nhất cho từng loại công việc, từng loại vật liệu.

 

Các lưỡi cưa gỗ tự nhiên FasTart thông dụng

Kích thước lưỡi cưa

(D lưỡi /d trục, mm)

Số răng Độ dày

(vết cắt/thân lưỡi, mm)

Kích thước Tip
250/30(25.4) 40 3.2/2.2 8.0*2.3*3.2mm
250/30(25.4) 60 3.2/2.2 8.0*2.3*3.2mm
300/30(25.4) 48 3.2/2.2 8.5*2.5*3.2mm
300/30(25.4) 60 3.2/2.2 8.5*2.5*3.2mm
350/30(25.4) 54 3.5/2.6 8.5*2.5*3.6mm
350/30(25.4) 72 3.5/2.6 8.5*2.5*3.6mm
400/30(25.4) 72 3.6/2.6 9.0×2.8×3.6mm
400/30(25.4) 96 3.6/2.6 9.0×2.8×3.6mm
450/30(25.4) 72 3.8/2.8 9.0×2.8×3.6mm
450/30(25.4) 96 3.8/2.8 9.0×2.8×3.6mm
Trọng lượng N/A
Proffessional 450

Đường kính: 450mm
Kích thước răng: 9.0×2.8×3.6mm
Độ dày vết cắt: 3.8/2.8
Số răng: 72, 96

Số răng

72, 96

Scroll to Top