Lưỡi cưa gỗ tự nhiên đường kính 400mm

Liên hệ để báo giá

Gỗ tự nhiên có thể được cưa dọc thớ, ngang thớ, chéo thớ. Trong trường hợp cưa dọc thớ khi xẻ gỗ, ta sử dụng lưỡi cưa chuyên dùng, gọi là Lưỡi Cưa Rong.