Mũi phay huỳnh ván đáy bằng LC0401

Liên hệ để báo giá

Đường kính mũi: 32mm | Độ dài cắt: 15.9mm | Bán kính cung tròn: 15.5mm | Chuôi 12.7mm