Mũi phay huỳnh ván nhọn LC04051608

Liên hệ để báo giá

Đường kính mũi: 25.4mm | Độ dài cắt: 16mm | Bán kính góc bo: 12.7mm | Chuôi: 12.7mm