Lưỡi cưa

Kích thước (mm) Số răng Độ dày Tốc độ quay (vòng/phút) Giá
180 / 25.4
40
2.2 / 1.4
7800
xxx
230 / 25.4
60
2.4 / 1.6
7200
xxx
250 / 30
40
2.6 / 1.8
6500
xxx
250 / 30
60
2.6 / 1.8
6500
xxx
300 / 30
40
3.2 / 2.2
5500
xxx
300 / 30
60
3.2 / 2.2
5500
xxx
300 / 30
100
3.2 / 2.2
5500
xxx
Scroll to Top