TIÊU CHUẨN PHÂN LOẠI GỖ

Phân loại gỗ là sắp xếp nhiều đối tượng riêng lẻ rời rạc vào một hệ thống nhất

định. Phân loại giúp ta nhận thức đối tượng nghiên cứu một cách khách quan và khoa học. Muốn phân loại ta phải dựa vào tiêu chuẩn. Tiêu chuẩn là mẫu mực thống nhất cho một hạng sản phẩm.

Phân loại theo nhóm

 * Phân loại kích thước cơ bản đối với gỗ tròn

Đường kính và chiều dài là 2 yếu tố quan trọng vì nó quyết định đến giá trị của gỗ. Trong 2 yếu tố này thì đường kính là yếu tố quan trọng hơn vì nó quyết định đến tỉ lệ lợi dụng gỗ. Chiều dài cây gỗ phụ thuộc vào loài cây và phương tiện vận xuất, vận chuyển và đường sá.

Theo TCVN - 1073 - 71 :

Hạng

Đường kính (cm)

Chiều dài(m)

Nhận xét

I

II

III

IV

>25

nt

10 ÷ 25

nt

>2,5

1,0 ÷ 2,5

> 2,5

1,0 ÷ 2,5

Gỗ tạo tác dài

Gỗ súc

Gỗ trường

Gỗ cột

Đối với gỗ chuyên dùng có quy định riêng

Trong mỗi hạng, đường kính cây gỗ được chia làm nhiều cấp, mỗi cấp cách nhau 5cm. Chiều dài chia thành nhiều cấp mỗi cấp cách nhau 0,5m. Đường kính cây gỗ đo ở giữa thân cây và không tính vỏ.

 *Phân loại gỗ xẻ theo kích thước cơ bản

- Gỗ hộp: Là sản phẩm trung gian giữa gỗ tròn và gỗ xẻ. Hộp được sơ chế tại rừng để tạo điều kiện thuận lợi cho vận xuất và vận chuyển.  Chiều rộng hộp được phân ra các cấp 10cm, 20cm hoặc 1 đoạn được bóc bìa 2 hoặc 4 phía.

- Ván: Là sản phẩm gỗ xẻ có bề rộng lớn hơn 3 lần chiều dày.

- Thanh: Là sản phẩm gỗ xẻ có chiều rộng nhỏ hơn 3 lần chiều dày.

- Ván sàn: Là loại ván có chiều dày 1,5 đến 3cm

- Mùn cưa: Là phụ phẩm của quá trình gia công xẻ.

 

*Phân loại theo cấp chất lượng

Phân cấp theo cấp chất lượng là quy định giớihạn tối đa về khuyết tật cho một hạng sản phẩm.

Để thuận tiện trong sản xuất và lưu thông chỉ nên đặt ra 3 cấp chất lượng:

A: Tốt

B: Trung bình

C: Xấu

Theo: TCVN 1074 - 86

Khuyết tật

Giới hạn cho phép

Hạng A

Hạng B

Hạng C

1. Mục

Mục trong (%)

Mục ngoài (%)

( Không tính phần gỗ giác nhóm I)

2.      Lỗ mọt: > 3mm. Số lượng/1m

3.      Nứt

   Nứt đầu gỗ theo chiều dọc

   Số lượng vết nứt

   Tỉ lệ ( %)

    Nứt đầu gỗ theo vòng năm

    Chiều dài vết/ chu vi

4.      Cong: Cong 1 chiều

    Chiều dài < 4m(%)

    Chiều dài > 4m ( %)

5.      Mắt: tỉ lệ / (%)

    Số lượng mắt sống/ 1m

    Số lượng mắt chết, mắt mục /1m

Không có

Không có

3

2

5

Không có

2

3

10

Không có

Không có

10

10

20

4

20

1/3

4

5

30

2

2

30

30

30

-

30

½

5

7

-

3

3

 

GỖ TỰ NHIÊN - TÍNH CHẤT CƠ HỌC

Ứng lực và biến dạng.

Khi bên ngoài tác động, các phần tử gỗ sản sinh nội lực chống lại, đó chính là ứng lực, Ký hiệu là P đơn vị Niutơn ( N).

Khi chịu lực tác động , hình dạng và kích thước của vật cũng bị biến đổi. Ứng lực có tác dụng chống lại lực tác động từ bên ngoài, đồng thời có tác dụng khôi phục hình dạng và kích thước cũ của vật thể.Ứng lực cũng bằng ngoại lực về trị số nhưng ngược chiều.

Để đánh giá khả năng chịu lực của vật liệu và để so sánh cường độ của các vật liệu khác nhau, người ta dùng khái niệm ứng suất. Ứng suất là ứng lực trên một đơn vị diện tích chịu lực.

Sau khi bị ngoại lực tác dụng, bề mặt và kích thước gỗ ít nhiều bị thay đổi. Hiện tượng đó gọi là biến dạng (hay biến hình). Biến dạng thường được biểu thị bằng độ tăng giảm tuyệt đối ∆l. Hoặc độ tăng giảm dài tương đối - gọi là biến dạng tương đối: ∆l / l

Tính đàn hồi và biến dạng vĩnh cửu.

Gỗ được tạo nên bởi vô số tế bào, vách tế bào được cấu tạo nên bởi hai thành phần chính là xenlulô và linhin.

Xenlulô có cấu trúc định hình (mixenxenlulo ) đây là thành phần chính sinh ra nội lực của gỗ.

Linhin là một chất dạng keo có cấu trúc vô định hình. Do cấu trúc như vậy nên linhin là thành phần thứ yếu sinh ra nội lực.

Biến dạng đàn hồi của gỗ là do xenlulô tạo ra. Biến dạng vĩnh cửu là do linhin tạo ra.

Tính đàn hồi của gỗ có quan hệ mật thiết với khối lượng thể tích của gỗ. Khối lượng thể tích càng cao thì gỗ có tính đàn hồi càng cao.

Khả năng biến dạng vĩnh cửu phụ thuộc vào độ ẩm và nhiệt độ của gỗ. Trong gia công chế biến, gỗ ép, uốn cong... người ta dùng phương pháp hấp luộc hơi nước để tăng cường biến dạng vĩnh cửu làm cho gỗ dễ uốn cong, dễ bóc...

 Khái niệm về độ rắn và độ dẻo.

Khả năng chống lại các biến dạng để giữ vững hình dạng và kích thước cũ được gọi là  độ rắn.

Độ dẻo dùng để đánh giá khả năng chịu đựng của vật liệu khi bị biến dạng nhiều nhưng vẫn không bị phá hoại.

Độ rắn của gỗ được biểu thị bằng mô đun đàn hồi. Mô đun đàn hồi là tỉ số giữa Ứng suất và biến dạng tương đối  Mô đun đàn hồi vừa thể hiện năng lực đàn hồi vừa thể hiện tính chất cứng rắn của vật liệu.

Lực tách và sức bám đinh của gỗ

Sức chịu tách: Sức chịu tách là khả năng chống lại tác động của các công cụ sắc và dẹt làm cho gỗ tách ra theo chiều dọc thớ. Tính chất này có quan hệ trực tiếp trong các kết cấu gỗ cần nối ghép bằng đinh hay mộng và gia công dưới hình thức bổ chẻ.

Do mối liên hệ chặt chẽ giữa các tế bào bởi màng giữa và mỗi liên kết cơ học của linhin với xenlulô làm sản sinh ứng lực tách gỗ.

Ta tính lực tách theo công thức sau:   T = Pmax/A. Trong đó : Pmax - Lực phá hoại mẫu; A - Bề rộng mặt tách.

Lực bám đinh: Sức bám đinh có quan hệ với lực tách. Gỗ dễ tách giữ đinh không vững. Đóng đinh vào gỗ, phần gỗ bị tách sản sinh ra lực ép ngang vào đinh và gây ra lực ma sát. Lực ma sát càng lớn thì lực bám đinh càng cao.

Độ ẩm gỗ, khối lượng thể tích và góc nghiêng so với chiều thớ ảnh hưởng nhiều tới sức bám đinh. Gỗ khô có sức bám đinh cao hơn gỗ ướt.

Máy nghề mộc MBT

 

GỖ TỰ NHIÊN - TÍNH CHẤT VẬT LÝ

 1. ĐỘ ẨM

Độ ẩm là chỉ số quan trọng về trạng thái vật lý của gỗ. Nó biểu thị lượng nước chưa trong gỗ. Có hai khái niêm về độ ẩm:  Độ ẩm tương đối và độ ẩm tuyệt đối

Độ ẩm tương đối là phần trăm lượng nước có trong gỗ so với khối lượng của gỗ.

Độ ẩm tuyệt đối là phần trăm của lượng nước có trong gỗ so với khối lượng gỗ khô kiệt.

Trong hai cách tính trên độ ẩm tuyệt đối chính xác và ổn định hơn vì khối lượng gỗ khô kiệt là một giá trị số cố định. Khối lượng gỗ có nước luôn thay đổi nên không tiện dùng để so sánh.

Trong thực tế khi nói về độ ẩm gỗ đó là độ ẩm tuyệt đối.

2. KHỐI LƯỢNG THỂ TÍCH CỦA GỖ

 Gỗ là một hợp chất hữu cơ do vô số tế bào tạo nên. Mỗi tế bào đều có vách và ruột. trong mỗi tế bào thường có không khí, nước và một số chất khác. Khi ta loại bỏ không khí, nước và các chất khác trong gỗ thì khối lượng còn lại được gọi là khối lượng riêng của gỗ hay còn gọi là tỉ trọng thực của gỗ.

Khối lượng thể tích của gỗ là tỉ số giữa khối lượng gỗ trên một đơn vị thể tích gỗ. Đơn vị tính là: g /cm3 hoặc tấn/m3

Trong tính toán và so sánh người ta sử dụng khối lượng thể tích gỗ khô ở độ ẩm 12 %, 15 % hoặc 18 % để so sánh.

Các nhân tố ảnh hưởng tới khối lượng thể tích như: loài cây, tỉ lệ gỗ sớm - gỗ muộn, độ ẩm gỗ, vị trí khác nhau trên thân cây, vòng tăng trưởng hàng năm...

Máy nghề mộc MBT

 

GỖ TỰ NHIÊN - THÀNH PHẦN HÓA HỌC 

Gỗ do rất nhiều tế bào tạo nên, nó là một thể hỗn hợp rất phức tạp của các chất cao phân tử polysaccarit gồm có nhóm các bon và nhân benzen tạo thành.

Ngoài ra các thành phần chủ yếu ấy ra, trong gỗ còn có dầu nhựa, chất chát, chất mầu, tinh dầu, chất béo.

Người ta chia thành phần hóa học của gỗ thành 2 nhóm:

+ Loại thứ nhất gồm: Xenlulo (C6H12O6), linhin (C42H32O5(OH)5(OCH3)5, hemixenlulo (C5H8O4)n và ( C6H10O5)n , là những chất cấu trúc nên vách tế bào.

+ Loại thứ 2 là những chất dầu nhựa, chất mầu, tanin, tinh dầu, chất béo,... tồn tại trong ruột tế bào.

Ngoài thành phần hữu cơ, trong gỗ còn có một lượng nhỏ các chất vô cơ chiếm khoảng 0.3 à 1 % khối lượng gỗ như: K, Na, Ca, Mg, Mn, Fe, Si...

Theo hình thức phân bố các chất hữu cơ trong thiên nhiên Xenlulo chiếm tỉ lệ cao nhất. Thành phần chiếm tỉ lệ lớn thứ hai là Linhin. Thành phần có tỉ lệ lớn thứ ba là Hemixenlulo.  Các thành phần hóa học thay đổi theo loại cây và điều kiện sinh trưởng của cây. Trong cùng một cây, ở các vị trí khác nhau tỉ lệ các chất phân bố cũng khác nhau.

 

Máy nghề mộc MBT

FASTART

Sản phẩm mang thương hiệu FasTart bao gồm các dụng cụ cắt gọt chuyên nghiệp: Lưỡi cưa, Mũi phay, Mũi khoan, Dao cắt định hình, Lưỡi bào, v.v....

Các sản phẩm FasTart được sản xuất  và kiểm soát chất lượng theo các tiêu chuẩn tiến tiến nhất hiện nay.

JSN Boot template designed by JoomlaShine.com